Monthly Archives: Styczeń 2016

Celem badania jest przyczynianie się do bezpieczeństwa

Celem badania jest przyczynianie się do bezpieczeństwa wydawców książek dla dzieci. W tym czasie, w sposób najbardziej szczegółowy celem było opracowanie projektu przepisów technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa publikacji dla dzieci. Sytuacja problem wydaje mi się, że w dziedzinie bezpieczeństwa

Tematem moich studiów podyplomowych

Tematem moich studiów podyplomowych („Wymagania bezpieczeństwa wydawniczej dla dzieci”), wymaga rozważenia bezpieczeństwa wydawnictwa książek dla dzieci z dwóch aspektów: 1. Informacje i psychologiczne bezpieczeństwo wydawców książek dla dzieci 2. Bezpieczeństwo techniczne publikacji dla dzieci, co znalazło odzwierciedlenie w wymaganiach higienicznych